Strona główna » Biznes » Aktualnosci » Konsultacje społeczne proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zał. nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. Planie działania.

Uwagi i opinie można składać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, a następnie przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2022 r.  (poniedziałek) do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl

Uwagi zgłoszone w terminie przedstawione zostaną na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, które następnie zdecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag.

Osoba do kontaktu: Olga Pawłowska, tel. 730-731-842

Szczegóły i pliki do pobrania

Źródło: http://lgdsasiedzi.pl/