Strona główna » Biznes » O nas

O nas

Serwis informacyjny został stworzony z myślą o mieszkańcach, turystach i przedsiębiorcach z okolic Pałuk i Kujaw, a jego głównym celem jest promowanie tych obszarów jako terenów atrakcyjnych m.in. turystycznie i gospodarczo.

Strona powstała przy współpracy z czterema Lokalnymi Grupami Działania (LGD), czyli rodzajem partnerstwa terytorialnego, które zrzesza okoliczne organizacje i osoby zamieszkujące zwykle obszary wiejskie. Stowarzyszenia skupiają najczęściej przedstawicieli z sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

Lokalne Grupy Działania po zaakceptowaniu przygotowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju mogą korzystać ze środków finansowych oferowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby realizować zadeklarowane projekty i przedsięwzięcia.