Strona główna » Biznes » Partnerzy

Lokalna Grupa Działania - Pałuki Wspólna Sprawa

Dane kontaktowe

adres: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin

email: lgd@lgd-paluki.pl

tel.: 609 996 155

strona internetowa: www.lgd-paluki.pl

Lokalna Grupa Działania - Pałuki Wspólna Sprawa jest stowarzyszeniem obejmującym tereny 6 gmin: Gąsawę, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin oraz powiat żniński. Organizacja założona w 2007 roku zrzesza ludzi działających w wielu odmiennych branżach, pochodzących z różnych środowisk, dążących do realizacji wspólnych priorytetów. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 100 członków.

Główne cele:

  • pobudzenie aktywności mieszkańców 
  • dążenie do ich osobistego rozwoju poprzez m.in. pozyskiwanie środków, przeprowadzanie szkoleń, organizację wydarzeń kulturalnych 

Lokalna Grupa Działania - Pałuki Wspólna Sprawa działa na podstawie statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Dane kontaktowe

adres: ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica

email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

tel.: 52 353 71 12

strona internetowa: www.czarnoziemnasoli.pl

Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” skupia 8 rolniczych gmin. Gminy wiejskie: Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, Rojewo, Złotniki Kujawskie oraz gminy miejsko-wiejskie: Gniewkowo, Kruszwica, Pakość, Janikowo.

Główne cele:

  • pozyskiwanie projektów na obszarach wiejskich powiatu inowrocławskiego, aby w pełni wykorzystać ich potencjał
  • poprawienie atrakcyjności tych terenów, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” działa na podstawie statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Dane kontaktowe

adres: ul. Władysława Jagiełły 11, 88-300 Mogilno

e-mail : lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl

tel.: 730 731 842, 730 731 265, 730 731 284

strona internetowa: lgdsasiedzi.pl

Proces budowy partnerstwa rozpoczął się na początku 2006 roku, kiedy przedstawiciele gmin oraz podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy i powołaniu LGD w formie fundacji. Współpraca podmiotów wynikała ze wspólnego położenia członków partnerstwa na trasie Szlaku Piastowskiego. Stąd też wzięła się nazwa Lokalnej Grupy Działania. Wówczas Fundacja Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, powołana została 11 maja 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana 23 sierpnia 2006 roku.

Na potrzeby unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 i kolejnych, w dniu 12 lutego 2015 roku zostało powołane Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 sierpnia 2015 roku.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na zaangażowaniu i współpracy partnerów lokalnych, w których upatrywać można szans rozwoju obszaru LGD.
Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenie przejęło i rozwija doświadczenia Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego jako Lokalnej Grupy Działania, w celu kontynuacji działań i celów związanych z wdrażaniem Podejścia Leader.
Główne cele Stowarzyszenia:

  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
  • zwiększanie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.
     

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny"

Dane kontaktowe:
Siedziba:

Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

adres: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

email: biuro_dolinawelny@o2.pl

tel.: (067) 25 52 489
strona internetowa: www.dolinawelny.pl

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” powstało w roku 2007. Swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie wielkopolskim (Rysunek1):

- powiat chodzieski: Margonin (gmina miejsko-wiejska)

- powiat gnieźnieński: Kiszkowo (gmina wiejska)

- powiat obornicki: Rogoźno (gmina miejsko-wiejska)

- powiat wągrowiecki: Damasławek (gmina wiejska)

- Gołańcz (gmina miejsko-wiejska)

- Mieścisko (gmina wiejska)

- Skoki (gmina miejsko-wiejska)

- Wapno (gmina wiejska)

- Wągrowiec (gmina wiejska) 

Główne cele:

  • prowadzenie działalności  pożytku  publicznego  na rzecz ogółu społeczności w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich
  • wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego gmin, na których terenie działa

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” działa na podstawie statutu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju