Strona główna » Biznes » Jak pozyskiwać fundusze unijne?

Jak pozyskiwać fundusze unijne?

Mimo że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już kilkanaście lat, to wciąż możemy korzystać z pomocy finansowej oferowanej przez związek państw członkowskich. To właśnie dzięki bezzwrotnym dotacjom unijnym rozwinęła się chociażby infrastruktura, edukacja i gospodarka, a Polacy pozyskali fundusze na rozwinięcie działalności, rozpoczęcie inwestycji czy rozwój swoich kompetencji. Jak wygląda procedura otrzymania tego rodzaju wsparcia? Gdzie znajdziemy niezbędne informacje?

Dofinansowanie dopasowane do Twoich potrzeb

Wyszukiwarka Dotacji to baza kilku tysięcy projektów, w których można wziąć aktualnie udział. Aby uzyskać dostęp do ofert, wystarczy użyć filtrów zamieszczonych na stronie. Osoby fizyczne będą musiały określić jedynie swój wiek oraz województwo. Rozróżnia się tutaj dwie podstawowe kategorie, osoby poniżej lub powyżej 30 roku życia.

W przypadku samorządów, organizacji oraz przedsiębiorstw będzie trzeba dokonać wyboru branży oraz podobnie jak w przypadku osób fizycznych, danych dotyczących województwa, na terenie którego chcemy przystąpić do programu. W wyszukiwarce znajdziemy też informacje o dostępnym poziomie procentowym dofinansowania oraz kwocie minimalnego wkładu własnego.

Aktualnie prowadzone nabory wniosków 

Wszystkie szczegóły dotyczące przyjmowania wniosków zamieszczone są na Portalu Funduszy Europejskich. Aby zapoznać się z harmonogramami dla poszczególnych obszarów, należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w serwisie. 

Województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie

Oferty wsparcia unijnego dla:

Lokalne Grupy Działania

Czarnoziem na Soli

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin składania wniosków: 2-16 lipca 2021
Opis: Projekt mający na celu zwiększenie atrakcyjności obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Poznaj szczegóły.

Największą zaletą projektów unijnych jest to, że każdy z nas może z nich pośrednio lub bezpośrednio skorzystać. Wiek, miejsce zamieszkania czy status społeczny nie mają w tym przypadku zbyt dużego znaczenia. Wszystkie osoby, przedsiębiorstwa lub inne podmioty, które chcą się rozwijać i potrzebują jakiejkolwiek formy wsparcia finansowego z pewnością znajdą program, dzięki któremu zrealizują zamierzone cele i osiągną zysk.