Strona główna » Mieszkańcy » Aktualnosci » Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego, w której organizacji mamy przyjemność uczestniczyć :)

Konferencja odbędzie się 24 września 2022 r. w Zespole Szkół w Mogilnie przy ul. Dworcowej 9.
 

Ruszyły już zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPc-jIf3DiR-xv9c2WOJqT0dk-_Te...
 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 10 września 2022 r.

Po dokonaniu zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 20 zł na poczet pakietu startowego. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno

26 9065 0006 0060 0621 7280 0001

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wraz z dopiskiem „pakiet startowy”).

Uczestnikom konferencji zapewnione będzie wyżywienie: woda, zakąski, obiad oraz słodki poczęstunek.
 

Konferencja odbywa się w formie warsztatowej - w formularzu zgłoszenia uczestnik wybiera 3 (+ 1 rezerwowy) z 7 dostępnych tematów warsztatów (opisy warsztatów dostępne w załączeniu oraz w formularzu zgłoszeniowym).
 

Konferencja odbędzie się w następujących godzinach:

od 8:20 rejestracja uczestników

9:00 otwarcie konferencji

10:00 – 12:00 warsztat I

12:00 – 12:30 przerwa

12:30 – 14:30 warsztat II

14:30 – 15:00 przerwa

15:00 - 17:00 warsztat III

od 17:00 grill i integracja
 

Warsztaty w trakcie konferencji poprowadzą: Agnieszka Jankowiak - Maik, Jakub Kochowicz, Mateusz Konieczny, Adrian Ignasiak, Jan M. Grabowski, Monika Siwak i Damian Klich, Dawid Bochenek i Wiktoria Debabowa. Warto dodać, że wspomniani prelegenci przyjadą do nas z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Poznania, Torunia, Bydgoszczy oraz Lisewa.

Do udziału w konferencji zapraszamy członków organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, OSP, KGW, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz samorządy szkolne, harcerzy, sołtysów i społeczników.

Z jednej organizacji może zgłosić się dowolna liczba uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno.

Szczegóły konferencji są na bieżąco publikowane w wydarzeniu na stronie FB https://fb.me/e/1FPUiclaR

Partnerami wydarzenia po stronie społecznej są:

- Zespół Szkół w Mogilnie,

- Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

- akcja Masz Głos.

Partnerami wydarzenia po stronie samorządowej są:

- Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Elżbietą Piniewską

- Powiat Mogileński na czele ze Starostą Tomaszem Krzesińskim

- Gmina Mogilno na czele z Burmistrzem Leszkiem Duszyńskim

- Gmina Strzelno na czele z Burmistrzem  Dariuszem Chudzińskim

- Gmina Dąbrowa na czele z Wójtem Marcinem Barczykowskim

- Gmina Jeziora Wielkie na czele z Wójtem Dariuszem Ciesielczyk.

 

Źródło: http://lgdsasiedzi.pl