Strona główna » Mieszkańcy » Oświata

Oświata

Gmina Pakość

 

 • Szkoła Pod­stawowa im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści (www)
 • Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pakości (www)
 • Zespół Oświatowy w Kościelcu (www)
 • Zespół Szkół Ponad­gim­nazjal­nych im. Jana Pawła II w Kościelcu (www)

 

Gmina Dąbrowa Biskupia

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej (www)
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu (www)
 • Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku (www)

 

Gmina Janikowo

 • Szkoła Podstawowa w Janikowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku (www)
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie (www)

 

Gmina Kruszwica

 

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 „Nad Gopłem”  w Kruszwicy (www)
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy (www)
 • Punkt Przedszkolny "Słoneczko" (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie (www)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Ryża w Racicach (www)

 

Gmina Inowrocław

 

 • Przedszkole Samorządowe Gminy Inowrocław (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 8  im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu (www)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jagiellonka" w Inowrocławiu (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie (www)
 • Szkoła Podstawowa  im. Rodu Piastów w Tupadłach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach (www)
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku (www)
 • Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (www)
 • Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (www)
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu (www)
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu (www)
 • Technikum Budowlane Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (www)
 • Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu (www)
 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Inowrocławiu (www)
 • Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (www)
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu (www)

 

Gmina Gniewkowo

 

 • Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie (www)
 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewkowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Posadzego w Szadłowicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach (www)
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie (www)

 

Gmina Rojewo

 

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rojewie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. błogosławionego ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach (www)

 

Gmina Złotniki Kujawskie

 

 • Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich (www)
 • Przedszkole Publiczne KUJAWIACZEK w Złotnikach Kujawskich (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich (www)
 • Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu (www)
 • Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie (www)

 

Gmina Barcin

 

 • Zespół Szkół w Barcinie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie (www)

 

Gmina Gąsawa

 

 • Przedszkole Samorządowe w Gąsawie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich (www)
 • Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie (www)

 

Gmina Janowiec Wielkopolski

 

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim (www)
 • Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim (www)

 

Gmina Łabiszyn

 

 • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Dąbiu (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie (www)
 • Zespół Szkół w Łabiszynie (www)
 • Zespół Szkół w Lubostroniu (www)
 • Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie (www)

 

Gmina Rogowo

 

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie (www)
 • Szkoła Podstawowa w Sosnowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu (www)
 • Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu (www)

   

Gmina Żnin
 

 • Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie (www)
 • Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie (www)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi (www)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach (www)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach (www)
 • "Trójka" Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Żninie (www)
 • Zespół Szkół Specjalnych w Żninie (www)
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (www)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie (www)
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (www)

 

Gmina Dąbrowa

 

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Przedszkolnym w Parlinie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie (www)
 • Zespół Szkół w Dąbrowie (www)

 

Gmina Mogilno

 

 • Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie (www)
 • Przedszkole nr 2 w Mogilnie (www)
 • Przedszkole nr 3 w Mogilnie (www)
 • Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie (www)
 • Przedszkole w Wylatowie (www)
 • Przedszkole BAJKA w Gębicach (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie (www)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu (www)
 • Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach (www)
 • Zespół Szkół w Mogilnie (www)
 • Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach (www)
 • Zespół Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach (www)

 

Gmina Strzelno

 

 • Przedszkole nr 1 w Strzelnie (www)
 • Przedszkole nr 2 w Strzelnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie (www)
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie (www)
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr Jakuba Cieślewicza w Strzelnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wronowach (www)

 

Gmina Jeziora Wielkie

 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich (www)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa. im. płk. Stanisława Wyskoty - Zakrzewskiego (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie (www)

 

Gmina Damasławek

 

 • ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku (www)
 • Szkoła Podstawowa w Niemczynie (www)

 

Gmina Gołańcz

 

 • Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Panigrodzu (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. dyr. Norberta Przybylskiego w Smogulcu (www)
 • Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy (www)

 

Gmina Kiszkowo

 

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych (www)
 • Szkoła Podstawowa w Sławnie im. ks. Józefa Radońskiego (www)

 

Gmina Margonin

 

 • Przedszkole Samorządowe w Margoninie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach (www)

 

Gmina Mieścisko

 

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku (www)
 • Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym (www)

 

Gmina Rogoźno

 

 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie (www)
 • Przedszkole nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie (www)
 • Przedszkole nr 3 "Strażak Sam" w Rogoźnie (www)
 • Niepubliczne Przedszkole "Przemysław" w Rogoźnie (www)
 • Przedszkole Samorządowe "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie (www)
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach (www)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie (www)
 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie (www)
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Rogoźnie (www)
 • Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku (www)

 

Gmina Skoki

 

 • Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach (www)

 

Gmina Wapno

 

 • Przedszkole Publiczne Prowadzone przez Samorząd w Wapnie (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie (www)

 

Gmina Wągrowiec

 

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Łakińskiego w Łaziskach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Żelicach (www)
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jakuba Wujka w Siennie (www)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim (www)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiatrowie (www)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie (www)