Strona główna » Mieszkańcy » Środowisko

Środowisko

Ogólnopolskie programy pro-eco

Czyste Powietrze i Mój Prąd to programy, które powstały by jeszcze bardziej niż do tej pory zatroszczyć się o nasze środowisko i otoczenie. Do udziału w nich zachęcają polskie organy i instytucje pozarządowe, które starają się możliwie uprościć procesy zgłoszeń tak, aby jak najwięcej osób skorzystało z dostępnego wsparcia. Jak wyglądają procedury programów? Dofinansowania w jakiej kwocie można się spodziewać?

Z roku na rok świadomość oraz wiedza na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii wzrasta. Już teraz doświadczamy skutków zanieczyszczonego powietrza, zmiany klimatu czy zaburzeń obiegu wody w ekosystemie. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej przedsięwziąć wszystkie możliwe kroki zmierzające do ochrony natury i korzystania z jej dobrodziejstw w odpowiedni i mądry sposób.
 

Program Czyste Powietrze

Pierwsza edycja programu, którego głównym celem jest walka ze smogiem, rozpoczęła się we wrześniu 2018. Do tej pory jego blisko 100 000 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na wymianę starych pieców oraz ocieplenie domów o łącznej kwocie około 2 mld złotych. Według wstępnych założeń program ma potrwać do 2029 roku.

Czyste Powietrze 2.0

Od 15 maja 2021 roku trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji programu, w której to procedury składania wniosków i otrzymywanie dofinansowania będą jeszcze łatwiejsze. 

Kto może zostać beneficjentem programu?

Osoby fizyczne będące jednocześnie właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza z nich otrzyma podstawowe dofinansowanie, w sytuacji gdy ich dochód roczny nie przekroczy 100 000 złotych. Na wyższe finansowanie mogą liczyć z kolei osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.
Istnieje też trzecia forma wsparcia, która zapewnia nawet 100% dofinansowanie. Mogą ubiegać się o nią osoby najmniej zamożne, które zamieszkują gminy znajdujące się w programie „STOP SMOG”.

Kwoty uzależnione są więc nie tylko od dochodów, ale też lokalizacji nieruchomości. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 37 000 złotych (z mikroinstalacją fotowoltaiczną) lub 32 000 złotych (w przypadku jej braku).

Zmiany

Jednym z udogodnień jest skrócenie czasu rozpatrywania dokumentów z 90 na 30 dni oraz formularza zgłoszeniowego tylko do niezbędnych punktów. Wnioskodawcy nie będą musieli na początkowym etapie podawać wszystkich danych technicznych dotyczących nieruchomości. A wysokość dochodów będzie można wpisać na specjalnym oświadczeniu, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wnioski można już składać drogą elektroniczną na rządowym portalu gov.pl.

Przygotowano również nowe rozwiązanie dla osób, które nie mogły zgłosić się do programu z powodu niewystarczającej liczby środków własnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich podjął działania mające na celu pomoc w finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych dzięki specjalnemu kredytowi.

Otrzymanie dofinansowanie jest też aktualnie możliwe w przypadku, gdy wymiana pieców i/lub docieplenie już się rozpoczęło lub zakończyło. Program Czyste Powietrze został też zintegrowany z programem Mój Prąd. Nie będzie więc już konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Więcej informacji oraz instrukcja złożenia wniosku na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.   

Program Mój Prąd

Od 1 lipca 2021 roku można składać też wnioski na dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, którego celem jest zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej, która pochodzić będzie z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według założeń cała inwestycja zwraca się średnio po 6-8 latach. Do tej pory wypłacono już ponad 230 000 dofinansowań. A w budżecie projektu zostały około 2 390 000 złotych.  

Kto może zostać beneficjentem programu?

Osoby fizyczne, które wytwarzają energię do własnych celów oraz zawarły umowę regulującą kwestie wprowadzenia jej do sieci z zakładem energetycznym oraz posiadają instalację przeznaczoną na cele mieszkaniowe o mocy od 2 do 10 kW z licznikiem kierunkowym.

Zgłoszenia można dokonać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Wysokość dofinansowania

Beneficjenci programu mogą liczyć na 50% dofinansowanie kosztów związanych z zakupem oraz instalacją, które nie przekroczy kwoty 3 000 złotych. A wydatki, które nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji, można odliczyć od podatku, dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Programy takie jak Czyste Powietrze, STOP SMOG czy Mój Prąd mają znacząco przyczynić się do realizacji zobowiązań Polski względem innych krajów w zakresie ochrony środowiska oraz energii odnawialnej. Nie należy jednak zapominać, że wzięcie udziału w którymkolwiek z nich przynosi również wiele korzyści i to nie tylko finansowych samym beneficjentom.